Hvornår skal et skøde opdateres?

06 August 2019
Astrid Pedersen

editorial

Du skal opdatere det skøde, som hører til din lejlighed eller dit hus, så snart boligens ejerforhold ændrer sig. Det vil sige i forbindelse med salg af boligen, hvor køber skal opføres som den retmæssige ejer. Men skødet skal også opdateres, når boligen overdrages eller på anden vis skifter hænder. Det kan for eksempel være i forbindelse med et dødsfald, hvor boligen går i arv. Eller når et samliv ophører, for eksempel ved en skilsmisse, og den ene part overtager ejerskabet over huset eller lejligheden.

Hvorfor er det vigtigt, at skødet er opdateret?

I alle tilfælde er det vigtigt at skødet indeholder de rette oplysninger vedrørende det retmæssige ejerforhold. Skødet er nemlig det eneste offentligt tilgængelige dokument, i hvilket dette ejerforhold er vitterliggjort. Det vil sige, at vedkommende, som står opført som ejer i skødet, har mulighed for at drage fordel heraf – for eksempel optage lån med sikkerhed i huset eller i lejligheden, eller måske endda sælge boligen videre, selv om ejerskabet reelt er overgået til en anden person.

Hvordan opdateres skødet?

Når du køber en bolig, skal du ændrer skødet, således at det afspejler de faktisk ejerforhold. Herefter skal skødet optages i den digitale Tingbog, hvor det kommer til at ligge offentligt tilgængeligt for alle med adgang til internettet.

Hvem kan hjælpe mig med opdatering og tinglysning af skøde?

Din boligadvokat kan hjælpe dig med alt hvad der vedrører læsning og udfærdigelse af dokumenter i forbindelse med en bolighandel – her under den nødvendige behandling af dit skøde. Som boligkøber har du sikkert allerede kontakt til en boligadvokat, som vil bistå dig gennem alle købets faser, og her vil opdatering og tinglysning af skøde typisk indgå som en del af pakken.

Har du endnu ikke fået fat på en dygtig boligadvokat, kan du finde ham eller hende på https://eboligadvokat.dk/skoede/ 

More articles