Hvilke typer mennesker får angst lidelser?

28 August 2019
Astrid Pedersen

editorial

Angst er en af de psykiske lidelser som rammer bredest. Angst kan ramme alle typer mennesker uanset alder, køn, social status, økonomisk formåen, race eller uddannelse. Det er umuligt at sige, hvad der forårsager en lidelse som panikangst eller generaliseret angst. Begge dele synes at være iboende mentale træk, som er forankret i personligheden, og som egentlig ikke kan kureres – kun behandles terapeutisk. Men fordi angst netop er et individuelt fænomen, har angsten lige så mange ansigter, som der er angst patienter. Og derfor skal angst angribes som værende et individuelt problem fra en professionelt terapeutisk vinkel.

Hvordan behandles generaliseret angst, enkeltfobier og panikangst?

De to mest udbredte former for angst – generaliseret angst og panikangst – har det tilfælles, at de ikke har noget egentligt objekt. Begge former for angst kommer i varierende sværhedsgrader, og kan udvikle sig til at blive voldsomt invaliderende. Ved generaliseret angst er hverdagen præget af konstant uro, anspændthed og bekymringer. Det kan være svært at falde i søvn på grund af tankemylder, og dette kan hurtigt udvikle sig til tvangstanker og ditto handlinger. Således kan generaliseret angst være utroligt hæmmende for den ramte, idet det kan være vanskeligt at opretholde en normal tilværelse på de præmisser. Det samme gælder panikangst, som rammer i anfald uden forvarsel.

Enkeltfobier – for eksempel højdeskræk eller araknofobi – har rod i relativt rationelle forsvarsmekanismer, som har udviklet sig til en form for sygelig og irrationel frygt. Det er naturligt at reagere på et dyr, som kan udgøre en fare, eller på højder, i hvilke man bør være varsom. Men når angsten bliver dominerende for eens hverdag, begynder det at blive problematisk. Såvel enkeltfobier som generaliseret angst og panikangst kan behandles med professionel terapi.

Du kan læse mere om de forskellige former for angst symptomer og behandling heraf på angstekspert.dk

More articles