Hvad betyder det at få penge tilbage i skat?

25 January 2023
Camilla Sørensen

Skat er en uundgåelig del af livet, men mange mennesker er ikke klar over, at de kan være berettiget til at få penge tilbage i form af skatterefusion.

En tilbagebetaling kan finde sted, når en skatteyder betaler flere penge i skat, end han eller hun faktisk er forpligtet til. Der er flere grunde til, at en person kan få penge tilbage i skat.

 

Hvilke årsager kan der være til at få penge tilbage i skat?

Den primære årsag til at få penge tilbage i skat er i sagens natur, at du har betalt for meget i løbet af året. Men hvordan sker det? Det kan skyldes en fejl i din selvangivelse, eller når der er blevet trukket penge fra din løn som en del af et skattefradrag, men som du faktisk ikke skylder.

Desuden kan nogle mennesker modtage penge tilbage, hvis de har betalt for meget i skat af investeringer eller andre indkomstkilder såsom udlejningsejendomme. Det er vigtigt at holde styr på eventuelle fradrag, som du kan være berettiget til, så du ikke betaler flere penge end nødvendigt i skat.

 

penge tilbage i skat

 

Udfyld din forskudsopgørelse korrekt

Hvis du vil have din skat til at stemme i løbet af året, er det vigtigt, at du udfylder din selvangivelse korrekt. Det betyder, at du skal sikre dig, at du indtaster alle oplysninger korrekt i din forskudsopgørelse, og at du noterer eventuelle fradrag, der kan give ret til at få penge tilbage i skat.

Men det er ikke nok at gøre det i starten af året. Hvis dine skatteforhold ændrer sig, fx som følge af nyt job, mere eller mindre transport, lønforhøjelse eller deslige, skal forskudsopgørelsen også justeres undervejs.

 

Vid hvornår du kan kræve penge tilbage

Hvis du mener, at du måske har betalt for meget i skat, skal du tale med en revisor eller skatterådgiver, som kan hjælpe dig med at vurdere, om du er berettiget til at få penge tilbage eller ej.

Husk på, at der normalt er en tidsfrist for, hvornår du skal indsende et krav, så det er bedst at handle hurtigt, hvis du tror, at det er tilfældet. Selv hvis din skat allerede er blevet behandlet og betalt, er det værd at tale med en person, der kan hjælpe med at afgøre, om der skal tilbagebetales penge.

More articles